Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ulicy Zielonej w Jaśle

Stary Cmentarz w Jaśle

Jasielski Stary Cmentarz jest jedną z najstarszych w Polsce, nadal czynnych nekropolii. Przyjmuje się, że został on założony w 1784 roku. Cesarz Józef II Habsburg wydał wówczas dekrety nadworne, nakazujące zaprzestać pochówków w kryptach i wokół kościołów. Władca musiał kilkakrotnie ponawiać rozkaz wyznaczenia nowych miejsc do grzebania zmarłych poza obrębem ludzkich osad. Rozporządzenia te, słuszne z punktu widzenia higieny i zgodne z duchem epoki Oświecenia, gdy racjonalnie starano się zwalczać zagrożenia sanitarne, natrafiały na opór przywiązanych do tradycyjnych wartości mieszkańców Królestwa Galicji, tzn. ziem polskich opanowanych przez Austrię podczas pierwszego rozbioru (1772).

AKTUALNOŚCI