Realizacje

Komisja przeprowadziła inspekcję nad pracami konserwacyjnymi kaplicy grobowej rodziny Lisowieckich oraz inspekcję nad rzeźbą figuralną Matki Bożej Różańcowej na grobie Heleny Mroczkowskiej.
Na Starym Cmentarzu w Jaśle w dniach 1-2 listopada 2019 roku przeprowadzono kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. W tym roku kwestujący zbierali datki na renowację grobowca rodziny Soleckich. Udało się zebrać rekordową kwotę 13 tysięcy...
Rzeźba na grobie Marii Sołtys przedstawia Matkę Bożą ze złożonymi na piersi rękoma, co według ikonografii może symbolizować zaśnięcie i wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Rzeźba figuralna wymagała pilnych prac konserwatorskich. Upływ czasu spowodował destrukcję kamienia piaskowego typu kredowego i rzeźba...
Jasielski stary cmentarz jest cennym dokumentem naszej historii. To świadectwo czasu i prawdy. Dlatego Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ulicy Zielonej w Jaśle powstały 16 października 2009 r., czyni starania aby ten cenny pomnik historii ocalić...