Realizacje

Rzeźba na grobie Marii Sołtys przedstawia Matkę Bożą ze złożonymi na piersi rękoma, co według ikonografii może symbolizować zaśnięcie i wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Rzeźba figuralna wymagała pilnych prac konserwatorskich. Upływ czasu spowodował destrukcję kamienia piaskowego typu kredowego i rzeźba...
Jasielski stary cmentarz jest cennym dokumentem naszej historii. To świadectwo czasu i prawdy. Dlatego Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ulicy Zielonej w Jaśle powstały 16 października 2009 r., czyni starania aby ten cenny pomnik historii ocalić...