Członkowie

W skład Społecznego Komitetu Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle powołanego w dniu 16 października 2009 r. wchodzą członkowie:

 

 • Alicja Zając – Przewodnicząca Komitetu
 • Maria Kurowska – Przewodnicząca Zarządu Komitetu
 • Tomasz Kasprzyk – Skarbnik Komitetu
 • Ryszard Pabian
 • Paweł Rzońca
 • Felicja Jałosińska
 • Marta Wolska
 • Andrzej Dybaś
 • Wiesław Hap
 • Grzegorz Chomicki
 • Paweł Madej
 • Karol Tuleja