Zdjęcia i podpisy pod zdjęciami pochodzą z wystawy fotografika Tomasza Kasprzyka, zatytułowanej „225 lat jasielskiej nekropolii 1784-2009”, której wernisaż odbył się 8 października 2009 r. w Galerii Jasielskiego Domu Kultury. Artysta eksponował na wystawie blisko 200 obrazów fotograficznych poświęconych jasielskiej nekropolii.

Anioł kroczący z bukietem róż, na grobie Jurysiów (ok. 1918 r.).
Grób burmistrza Antoniego Koralewskiego (1820-1898). Funkcję burmistrza sprawował przez 3 kadencje. Przyczynił się do utworzenia gimnazjum w Jaśle, pierwszej szkoły średniej na Podkarpaciu.
Brzask wczesnego poranka na cmentarzu w Jaśle.
Niszczący upływ czasu…
Wawrzyniec Cichoń (1833-1907), „półwiekowy wierny sługa rodziny Lisowieckich”.
Liczną grupę na jasielskim cmentarzu stanowią nagrobki duchownych.
Aniołek z księgą na stosie kamieni, nagrobek rodziny Łonickich (schyłek XIX w.).
Nagrobek Stefanii Bystszyk w formie kapliczki przydrożnej z kutym ogrodzeniem (ok. 1911 r.).
Nagrobek rodziny Mazurów (koniec XIX w.). Płaskorzeźba anioła z wieńcem różanym, uszkodzona podczas huraganu, który przeszedł nad Jasłem latem 1988 r.
Nagrobek Maryi Gubały (1895-1918) z rzeźbą figuralną Matki Boskiej Różańcowej na stosie kamieni.
Grobowiec Bielickiego (ok. 1909 r.), sygnowany: „Mitasiński”. Izydor Bielicki (1838-1909), powstaniec z 1863 r., profesor Szkoły Polskiej w Paryżu, po powrocie z emigracji dyrektor Towarzystwa Zaliczkowego w Jaśle.
Jeden z niewielu zachowanych krzyży dębowych, na grobie ziemnym Tekli Kowalskiej-Szybistowej z 1921 r.
Grobowiec rodziny Żychiewiczów, w którym pochowany jest prof. UJ Stanisław Cynarski, współautor pierwszej monografii o Jaśle „Studia z dziejów Jasła i Powiatu Jasielskiego” oraz inicjator wpisania jasielskiej nekropolii do rejestru zabytków. Wpisu dokonano w 1986 r.
Prosty obelisk z ornamentem ze splecionych liści dębu i wawrzynu, ozdobionych szarfą, zakończony półwypukłą rzeźbą przyłbicy rycerskiej (napisy nie do odczytania).
Siostra Anuncjata ze zgromadzenia św. Michała w kaplicy rodziny Lisowieckich (wrzesień 2008 r.).
Dzwon na wieży w kaplicy cmentarnej, od dawna milczący. Napis na dzwonie "CHRYSTE ZMARTWYCHWSTAŁY WPROWADŹ DUSZE ZMARŁYCH DO NIEBA JASŁO 1983"
Figura Matki Boskiej na cokole, nagrobek Marii Sołtys (ok. 1905 r.)
Grobowiec Rodziny Hicnerów (ok. 1910 r.).
Jedyna w jasielskiej nekropolii prywatna kaplica należała do szlacheckiego rodu Lisowieckich (ok. 1907 r.), Architektura i wystrój w stylu secesji. Lisowieccy herbu Lis pochodzili z Podlasia. Byli właścicielami dóbr ziemskich i dworu w Niegłowicach, który stanowił ośrodek ruchu niepodległościowego.
Wnętrze Kaplicy pod wezwaniem Jezusa Ukrzyżowanego podczas prac remontowo-konserwatorskich (styczeń 2008 r.).
Krzyż – pomnik z I wojny światowej.
Nagrobek w formie kamiennej trumny (poł. XIX w.).
W tym oryginalnym grobowcu w formie piramidy z krzyżem i sokołem pochowany jest Włodzimierz Kuzian (1866-1930), profesor gimnazjalny i długoletni naczelnik Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jaśle.
Nagrobek Aleksandry Hajdukiewiczowej (lata 70 XIX w.), w formie sześciobocznej wieżyczki neogotyckiej zwieńczonej krucyfiksem z żeliwa.
Grobowiec rodziny Królów (sprzed 1927 r.), w typie nawiązującym do architektury antycznej.
Nagrobek rodziny Oczkiewiczów (schyłek XIX w.), rzeźba anioła nakładającego wieniec na krzyż.
Kaplica pod wezwaniem Jezusa Ukrzyżowanego z 1863 r., o zmierzchu.
Krzyż z draperią na nagrobku typu cipus (ok. 1908 r.), nawiązywał do rzymskich pomników nagrobnych.
Tego „aniołka” także należałoby ocalić, aby był o krok bliżej wieczności.
Mały nagrobek wielkiego sługi umierających – ksiądz Stanisław Rozpara zmarł w 1848 r. w okresie epidemii cholery.
Grobowiec prezentujący wysoki kunszt artystyczny, wykonany w Miejskiej Betoniarni w Jaśle przez Edwarda Dacyla. Grobowiec rodziny Zdunków (lata 30. XX w.).
Pomnik wystawiony Zygmuncie Bartmańskiej z Kunstmanów przez męża (ok. 1907 r.), przedstawia św. Marię Magdaleną klęczącą na kamiennym kopcu.
Zaskakujący zakątek cmentarza.
W tym grobowcu spoczywa Jakub Polak, który ofiarował 10 000 cegieł na budowę Kaplicy Gimnazjalnej w Jaśle, dzięki czemu udało się wydłużyć jej nawę o ponad 2 m.
Nagrobek rodziny Sroczyńskich – orzeł na stosie kamieni z rozpostartymi skrzydłami i łańcuchem, krzyż w kształcie dębowego pnia z koroną cierniową. Rzeźby wykonany z czerwonego piaskowca (ok.1910 r.).
Naturalnych rozmiarów postać Chrystusa na grobie Jana Nowaka, emerytowanego dyrektora Szkoły Powszechnej im. R. Traugutta w Jaśle (ok. 1932 r.).
Najstarsza sygnowana rzeźba w jasielskiej nekropolii św. Jana Ewangelisty (1878 r.), dłuta znanego krakowskiego rzeźbiarza Władysława Eliasza Radzikowskiego.
Herby rodowe świadczą o tym, że w jasielskiej nekropolii spoczywają przedstawiciele rodów znacznych i wyjątkowych. Alfred Truskolaski zm. 1930, herbu Ślepowron.
Pomnik nagrobny z rzeźbą Piety (pocz. XX w.) ufundowany przez Marię z Białkowskich, sygnowany:„J. Sroczyński, rzeźbiarz i kamieniarz w Jaśle”. Spoczywa w nim Wojciech Pietrzycki (1836-1901).
Pięknie zachowany obelisk z granitu (z ok. 1909 r.). Grób Apolinarego Sieradzkiego – Komisarza Starostwa.
Grób Cięglewiczów wyróżnia wysoki, czarny obelisk otoczony kutą balustradą. Dr Stanisław Cięglewicz (1850-1909), lekarz miejski i sądowy przy c.k. Sądzie Obwodowym w Jaśle, należał do Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Wymowny napis „wszyscy zmartwychwstaniemy…” na grobowcu Górskich (sprzed 1926 r.)
Rzeka Jasiołka otaczająca stary jasielski cmentarz.
Kostnica z 2 połowy XIX w., modlitwa nad trumną.
Grobowiec rodziny Bahrów (ok. 1931 r.), z ozdobnym frontonem i tondem z obliczem Matki Boskiej, sygnowany „Edward Dacyl z Jasła”.
Dawne zdjęcia nagrobne ukazują nie tylko rozmaitość rysów naszych przodków, lecz także to, jak się ubierali, jakie mieli uczesanie. Tacy byli...
Młodzież I LO przy grobie Andrzeja Karpińskiego (1830-1880), pierwszego dyrektora jasielskiego gimnazjum. Nagrobek ten wzniesiono niegdyś ze składek uczniowskich.
Żeliwny krzyż na cokole z postaciami młodzieńców, pośrodku nich tondo z Chrystusem (koniec XIX w.) na grobie Romualda Palcha (1842-1920), magistra farmacji. Wywodził się ze starej aptekarskiej rodziny. Przyczynił się do zorganizowania w Jaśle straży pożarnej.
Chrystus frasobliwy (ok. 1906 r.) na grobowcu rodziny Stoegerów. Ludwik Dionizy Stoeger (1830-1915) potomek rodziny przybyłej do Galicji z Austrii, był drukarzem jasielskim.
Zachodzące słońce podkreśla trójkątny naczółek zwieńczony krzyżem oraz wazon w niszy na grobowcu rodziny Różańskich.