Grobowiec rodziny Soleckich

Na Starym Cmentarzu w Jaśle w dniach 1-2 listopada 2019 roku przeprowadzono kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. W tym roku kwestujący zbierali datki na renowację grobowca rodziny Soleckich. Udało się zebrać rekordową kwotę 13 tysięcy 810 zł.

          Pomnik nagrobny rodziny Soleckich pochodzi z końca XIX wieku. W obecnej chwili jest jednym z najciekawszych i najbardziej wartościowych obiektów wymagających pilnych zabiegów ze strony konserwatorów sztuki. Upamiętnia on obywatela miasta Tomasza Soleckiego, z zawodu zegarmistrza, jego żonę Bronisławę oraz córki: 17-letnią Jadwigę i 11-letnią Marię Soleckie.

Silnie uszkodzona płaskorzeźba zdobiąca pomnik wyobraża kompozycję motywów często wykorzystywanych w sztuce sepulkralnej: otwartą księgę Pisma Świętego, symbol Boskiego planu zbawienia oraz wieniec upleciony z kwiatów róży.

       Rodzina Soleckich, niosąc pomoc potrzebującym chętnie angażowała się w dzieła charytatywne parafii Farnej w Jaśle. Niestety małżonkowie bardzo wcześnie utracili własne dzieci. W księgach parafialnych zanotowano, iż Jadwiga i Maria zmarły na gruźlicę. Pochówku dokonał ks. Leon Sroczyński, jasielski proboszcz i dziekan. Nieuleczalne w XIX wieku choroby płuc były bardzo częstym zjawiskiem, a w niektórych rodzinach zbierały prawdziwe żniwo śmierci. Organizm Tomasza Soleckiego, człowieka w starszym już wieku, również nie zdołał zwalczyć zapalenia płuc, które stało się przyczyną jego zgonu.

Natalia Janowiec