Hojność mieszkańców Jasła i Gości była wielka i serdeczna

Podczas tegorocznej, dwudniowej XIV już kwesty, która odbyła się będzie w dniach 30 października tj. niedziela i 1 listopada tj. wtorek w godzinach od 8.00 rano do 18.00 wieczorem, Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Starego Cmentarza w Jaśle przy ul. Zielonej kwestował na pomnik nagrobny Matyldy Baczakiewicz – żony profesora gimnazjalnego, która zmarła w wieku 27 lat. Nagrobek pochodzi z lat 70 XIX w.

Pomnik stanowi niewątpliwie cenny zabytek w jasielskiej nekropolii. Posiada unikatowy poziom artystyczny, walory historyczne oraz technologiczne!

Pomnik pochodzi najprawdopodobniej z pracowni Edwarda Stehlika- artysty rzeźbiarza, właściciela manufaktury kamieniarskiej prowadzonej z bratem Zygmuntem w Krakowie w drugiej poł. XIX w.

Twórczość Edwarda Stehlika oscylowała wokół form neostylowych w szczególności form neogotyckich czy neoromańskich co możemy zobaczyć oglądając pomnik.

Podczas IX kwesty A.D.2022 Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Starego Cmentarza w Jaśle zebrał kwotę 16 660 zł.

Hojność mieszkańców Jasła i Gości była wielka i serdeczna.

Kwestowało blisko 80 osób, w tym młodzież z I LO im. kr. Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle oraz harcerze ze 139 DH „Lisy” im. Leopolda Lisa- Kuli wraz ze swoimi opiekunami.

Serdeczne podziękowania składamy dla Wszystkich kwestujących i darczyńców.

30 października 2022 r.

1 listopada 2022 r.