Komitet

Pomysł utworzenia Komitetu narodził się podczas wernisażu (8 października 2009 roku) wystawy fotograficznej Tomasza Kasprzyka „225 lat jasielskiej nekropolii 1784-2009”. Będąca wówczas na stanowisku Burmistrza Miasta Jasła Maria Kurowska 16 października 2009 r. powołała Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle. Pomysłodawcą zorganizowania pierwszej w historii Jasła kwesty na rzecz odnowy zabytków starego cmentarza, 1 listopada 2009 r. był Tomasz Kasprzyk.

Wystawa fotograficzna Tomasza Kasprzyka „225 lat jasielskiej nekropolii 1784-2009”, której ekspozycja w Galerii Jasielskiego Domu Kultury trwała od 8 października do 6 listopada 2009 r. była niewątpliwie wydarzeniem kulturalnym Jasła.

Temat wystawy wiązał się ściśle z Jasłem i jego historią. Na zdjęciach pokazane zostały zabytki architektury cmentarnej, które przetrwały okres II wojny światowej w prawie całkowicie zniszczonym mieście. Duże znaczenie dla miasta miało podkreślenie przypadającej wówczas 225 rocznicy założenia jednej z najstarszych nekropolii w Polsce południowo – wschodniej. Wystawa była efektem kilkuletniej, trudnej pracy jasielskiego artysty fotografika Tomasza Kasprzyka.

Wystawa cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem, a o tym, że była ona dla jaślan ważna świadczą miedzy innymi wpisy do księgi pamiątkowej. Warto zaznaczyć, że wystawę odwiedzali nie tylko uczniowie wraz z wychowawcami i nauczycielami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z Jasła i okolic, ale również jaślanie w różnym wieku, a także goście z kraju i ze świata odwiedzający swoje rodzinne strony. W sumie zwiedziło ją blisko trzy tysiące osób.