Nagrobek Romualda Palcha

  • Wykonawca: Roman Dawidziak
  • Koszt całkowity: 17 000 zł
  • Kwesta: 10 000 zł
  • Budżet Miasta Jasła: 7 000 zł

Nagrobek Lazarowiczów

  • Wykonawca: Roman Dawidziak
  • Koszt całkowity: 11 000 zł
  • Budżet Miasta Jasła: 2 000 zł
  • Dotacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:  9 000 zł