Nagrobek Rodziny Srzeniawskich i Małeckich z figurą Matki Bożej Apokaliptycznej

 • Wykonawca: Hubert Lipko
 • Koszt całkowity: 18 000 zł
 • Kwesta: 11 000 zł
 • Dotacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:  7 000 zł

Nagrobek Antoniego Koralewskiego – burmistrza

 • Wykonawca: Roman Dawidziak
 • Koszt całkowity: 18 000 zł
 • Budżet Miasta Jasła: 6 000 zł
 • Dotacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:  7 000 zł
 • Dotacja Urząd Marszałkowski: 5 000 zł

Nagrobek Henryki Mrazkowej i rodziny Strokołowskich

 • Wykonawca: Hubert Lipko
 • Koszt całkowity: 16 980 zł
 • Budżet Miasta Jasła: 5 980,00 zł
 • Dotacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:  6 000 zł
 • Dotacja Urząd Marszałkowski: 5 000 zł

Nagrobek Jerzyka z Bolesławów Nowakowskich

 • Wykonawca: Roman Dawidziak
 • Koszt całkowity: 6 000 zł
 • Budżet Miasta Jasła: 4 000 zł
 • Dotacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:  2 000 zł