Nagrobek Zygmunty Bartmańskiej z figurą Marii Magdaleny

 • Wykonawca: Roman Dawidziak
 • Koszt całkowity: 16 000 zł
 • Kwesta: 11 000 zł
 • Dotacja Podkarpacki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 5 000 zł

Pomnik nagrobny Ks. Franciszka Nieświatowskiego

 • Wykonawca: Roman Dawidziak
 • Koszt całkowity: 15 500 zł
 • Budżet Miasta Jasła: 10 500 zł
 • Dotacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 5 000 zł

Nagrobek Stefanii Bystszyk

 • Wykonawca: Roman Dawidziak
 • Koszt całkowity: 15 000 zł
 • Kwesta: 512 zł
 • Budżet Miasta Jasła: 9 488 zł
 • Dotacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 5 000 zł

Nagrobek Alfreda Truskolaskiego

 • Wykonawca: Roman Dawidziak
 • Koszt całkowity: 11 000 zł
 • Kwesta: 512 zł
 • Budżet Miasta Jasła: 4 988 zł
 • Dotacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 5 000 zł

Nagrobek dziecięcy Władzi Niedzielskiej / rekonstrukcja głowy

 • Wykonawca: Hubert Lipko
 • Koszt całkowity: 7 030 zł /2 500 zł
 • Kwesta: – /2 500 zł
 • Budżet Miasta Jasła: 2 030 zł/ –
 • Dotacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 5 000 zł/ –