Latest blog posts

Written by our founders and volunteers, keeping you up to date!

Komisja przeprowadziła inspekcję nad pracami konserwacyjnymi kaplicy grobowej rodziny Lisowieckich oraz inspekcję nad rzeźbą figuralną Matki Bożej Różańcowej na grobie Heleny Mroczkowskiej.
Podczas tegorocznej, dwudniowej XIV już kwesty, która odbyła się będzie w dniach 30 października tj. niedziela i 1 listopada tj. wtorek w godzinach od 8.00 rano do 18.00 wieczorem, Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Starego Cmentarza w Jaśle przy ul. Zielonej kwestował na pomnik nagrobny Matyldy Baczakiewicz - żony profesora gimnazjalnego, która zmarła w wieku 27...
Podczas tegorocznej Kwesty zabrano kwotę 16 660 zł Bardzo dziękujemy za hojność!