Jasielski stary cmentarz jest cennym dokumentem naszej historii. To świadectwo czasu i prawdy. Dlatego Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ulicy Zielonej w Jaśle powstały 16 października 2009 r., czyni starania aby ten cenny pomnik historii ocalić poprzez renowację pomników nagrobnych, wskazanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Społeczny Komitet korzysta z pieniędzy zebranych podczas kwest, z dotacji Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, z darowizn osób prywatnych, instytucji bankowych, Urzędu Marszałkowskiego, a także ze wsparcia finansowego i organizacyjnego Urzędu Miasta Jasła. Dotychczas zostało odrestaurowanych osiem pomników nagrobnych:

  • Figura św. Jana Ewangelisty z 1879 r., najstarsza sygnowana rzeźba w jasielskiej nekropolii wykonana przez Władysława Eliasza Radzikowskiego z Krakowa (2009 r.);
  • Pieta na grobie Wojciecha Pietrzyckiego z pocz. XX w., wykonana przez Józefa Sroczyńskiego artystę kamieniarza z Jasła (2010 r.);
  • Nagrobek rodziny Kleczkowskich z poł. XIX w., znajdujący się przy małej bramie wejściowej (2011 r.).
  • Pomnik nagrobny Romualda Palcha, jasielskiego farmaceuty oraz założyciela straży pożarnej w Jaśle i jej pierwszego naczelnika. Nagrobek z pocz. XX w. (2012 r.)
  • Nagrobek w formie obelisku prof. Andrzeja Karpińskiego, pierwszego dyrektora jasielskiego gimnazjum (utworzonego w 1868 r.) i jego żony Wilhelminy z domu Stadnik z końca XIX w. (2013 r.)
  • Nagrobek rodziny Srzeniawskich i Małeckich z figurą Matki Boskiej Apokaliptycznej z przełomu XIX i XX w. Rzeźba wykonana z piaskowca przez jasielskiego artystę, rzeźbiarza Mitasińskiego.
  • Pomnik nagrobny rodziny Bartmańskich z rzeźbą figuralną przedstawiającą św. Marię Magdalenę z pocz. XX w., klęczącą w pozycji siedzącej i opartą głową o krzyż.
  • Pomnik nagrobny Zofii Olgi Lewickiej zmarłej w 1906 r., w 11 wiośnie życia z rzeźbą figuralną przedstawiającą siedzącego Aniołka.