Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ulicy Zielonej w Jaśle, zorganizował po raz 13, kwestę na rzecz ratowania zabytków sztuki cmentarnej, cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle. Odbyła się ona dniach 31 października (niedziela) i 1 listopada 2021 r., w godzinach od 8.00 do 18.00.

Kwesta odbyła się w oparciu o pozwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o numerze „2021/2735/KS”, o które komitet wystąpił w wrześniu.

W zbiórkę pieniędzy zaangażowało się blisko 80 osób. Były to osoby dorosłe oraz młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle oraz harcerze ze 139. Drużyny Harcerskiej „Lisy” im. Płk. Leopolda Lisa-Kuli przy Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle, w ZSM nr 3 w Jaśle, wraz ze swoimi opiekunami.

Wszystkim kwestującym Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ulicy Zielonej w Jaśle bardzo dziękuje za zaangażowanie i poświęcony czas. Mieszkańcom Jasła oraz Gościom odwiedzającym Stary Cmentarz w dniach 31 października i 1 listopada, za hojność i wsparcie finansowe. Dzięki tej ofiarności, w jasielskiej nekropolii, zostanie odrestaurowana kolejna rzeźba figuralna z pocz. XX w.

Pozyskane środki z dwudniowej kwesty w 2021r. wyniosły 18. 020 zł słownie: osiemnaście tysięcy i dwadzieścia złotych.