Społeczny Komitet wspierany jest finansowo i organizacyjnie przede wszystkim przez Urząd Miasta Jasła. Ponadto korzysta z dotacji Podkarpackiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Komitet wspierany jest finansowo przez: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle, Biuro Senatorskie Senatu RP Alicji Zając w Jaśle, firmę LIDER z Jasła, Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Jaśle, a także przez mieszkańców Jasła i osoby związane z naszym miastem, mieszkające w Polsce, jak i poza jej granicami. Bardzo dużym wsparciem dla Komitetu jest młodzież szkolna, która kwestuje razem z osobami dorosłymi. Jest to młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kr. Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle oraz harcerze ze 139 DH „Lisy” im. Leopolda Lisa-Kuli przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, wraz ze swoimi opiekunami. Wszystkim zaangażowanym w kwestowanie, bardzo serdecznie dziękujemy.

Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle w latach 2009 – 2023 zebrał podczas kwest kwotę 180.281.00 PLN. Kwestujemy na pomniki nagrobne i nagrobki z rzeźbami figuralnymi w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

W 2009 r. 7 000 PLN zebrano podczas jednodniowej kwesty na odnowę

 Figury św. Jana Ewangelisty z 1879r. na grobie Jana Martynka.

W kolejnych latach kwestowanie trwa dwa dni. Zebrane środki i odrestaurowane zabytki:

W 2010r. 10 918 00 PLN Pieta na grobie Wojciecha Pietrzyckiego z pocz. XX w.

W 2011r. 10 797 00 PLN Nagrobek Rodziny Kleczkowskich z II poł. XIX w.

W 2012r. 10 240 00 PLN Pomnik nagrobny Romualda Palcha z pocz. XX w.

W 2013r. 10 658 00 PLN Nagrobek prof. Andrzeja Karpińskiego z końca XIX w.

W 2014r. 11 709 00 PLN Nagrobek Rodziny Srzeniawskich i Małeckich z przeł. XIX I XX w.

W 2015r. 12 024 00 PLN Św. Maria Magdalena na grobie Rodziny Bartmańskich z pocz. XX w.

W 2016r. 12 870 00 PLN Rzeźba płaczącego Anioła na grobie Zosi Olgii Lewickiej z 1906r.

W 2017r. 10 710 00 PLN Figura Najświętszej Marii Panny na grobie Marii Sołtys z pocz. XX w.

W 2018r. 12 830 00 PLN Rzeźba Matki Bożej Różańcowej na grobie Maryi Gubały z pocz. XX w.

W 2019r. 13 810 00 PLN Pomnik nagrobny Rodziny Soleckich z przeł. XIX i XX w.

  W 2020r. z powodu pandemii covid zamknięto cmentarze w dniu Wszystkich Świętych, w całej Polsce. Społeczny Komitet przeprowadził elektroniczną zbiórkę pieniężną i zebrano: 3 285 00 PLN Rzeźba figuralna św. Antoniego Padewskiego z pocz. XX w.

W 2021r. 18 020 00 PLN Matka Boska Różańcowa na grobie Heleny Mroczkowskiej z pocz. XX w.

W 2022r. 16 660 00 PLN Pomnik nagrobny Matyldy Baczakiewicz z lat 70 XIX w.

W 2023r. 18 750 00 PLN Pomnik nagrobny Maryi z Pankiewiczów Rzącowej z pocz. XX w.