Rzeźba na grobie Marii Sołtys przedstawia Matkę Bożą ze złożonymi na piersi rękoma, co według ikonografii może symbolizować zaśnięcie i wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Rzeźba figuralna wymagała pilnych prac konserwatorskich. Upływ czasu spowodował destrukcję kamienia piaskowego typu kredowego i rzeźba w swojej formie zatraciła czytelność. Rzeźba stojąca na cokole na którym widnieją marmurowe tablice inskrypcyjne, otoczona jest kutym ogrodzeniem posadowionym na betonowym obramieniu. Była to jedna z niewielu rzeźb w jasielskiej nekropolii w tak bardzo złym stanie z kamienia piaskowego oraz kutego ogrodzenia. Rzeźba jest na bardzo wysokim poziomie artystycznym.

Koszt prac konserwatorskich w/w pomnika nagrobnego wyniósł 24 000 00 PLN.

Wykonawcą prac remontowo-konserwatorskich był mgr Mariusz Wrona dyplomowany konserwator dzieł sztuki.