Podczas tegorocznej Kwesty zabrano kwotę 16 660 zł

Bardzo dziękujemy za hojność!